Splošni pogoji TEDxLjubljana

TEDxVelenje Underground je organiziran s strani društva TEDxLjubljana.

Izrecno soglašam, da društvo TEDxLjubljana obdeluje in uporablja moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev in še posebej za namen nakupa vstopnice za dogodek TEDxVelenje.

Soglašam z Izjavo o varovanju osebnih podatkov ter soglašam, da se osebni podatki posredujejo partnerjem in pokroviteljem dogodkov društva TEDxLjubljana, v prvi vrsti krovni organizaciji TED.com.

Z nakupom vstopnice soglašam, da se moj elektronski naslov shrani in uporablja v elektronski listi naslovnikov društva TEDxLjubljana.

V zvezi s tem potrjujem, da sem seznanjen s svojo pravico, da od društva TEDxLjubljana (v nadaljevanju tudi: »upravljavec osebnih podatkov«) lahko zahtevam, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov. Potrjujem tudi, da sem seznanjen s pravico kadarkoli zahtevati izbris osebnih podatkov iz evidence upravljavca osebnih podatkov po izvedbi dogodka, za katerega dajem potrdilo. Potrjujem tudi, da sem seznanjen s pravico kadarkoli zahtevati spremembo osebnih podatkov.

Društvo TEDxLjubljana se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Posameznik pri nakupu storitev društva TedxLjubljana soglaša, da mu izdajatelj namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov naveden v prijavi.