Maja Zagmajster

Biologinja, raziskovalka podzemlja

Doc. dr. Maja Zagmajster je biologinja, ki deluje kot raziskovalka v Skupini za speleobiologijo Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prvenstveno jo zanimajo raznolikost in razširjenosti podzemnega živalstva, ukvarja pa se tudi z ekologijo in varstvom netopirjev. Ureja zbirko podatkov o razširjenosti podzemeljskega živalstva na zahodnem Balkanu, in je del ekipe znanstvenikov, ki je zbrala in analizirala podatke o razporejanju podzemnih rakov cele Evrope. V letih 2008-2010 je bila prejemnica mednarodne štipendije L’Oréal-Unesco »Za ženske v znanosti«, ki ji je omogočila podoktorsko izpopolnjevanje na dveh univerzah v ZDA. Je avtorica in soavtorica znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, kot tudi strokovnih ter poljudno znanstvenih prispevkov o podzemnem živalstvu in netopirjih. Posveča se tudi različnim aktivnostim za varstvo občutljivega podzemeljskega živalstva ne le v jamah ampak tudi v drugih podzemnih habitatih.

Tema govora ostane skrivnost, lahko pa vam namignemo, da smo jo že na prvem srečanju poslušali z odprtimi usti!