IZJAVA O ZASEBNOSTI

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Društvo TEDxLjubljana, društvo za širjene dobrih idej, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana in povezane družbe društva TEDxLjubljana (v nadaljevanju: Društvo), krovna organizacija TED.com.

Društvo spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo.
Uporabnik, ki Društvu posreduje svoje osebne podatke, na ta način daje svojo osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov in sicer dovoljuje, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, shranjuje ali na drug način obdeluje njegove osebne podatke.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo Društvo njegove osebne podatke uporabil za naslednje namene:

  • vzpostavitev kontakta preko pošte, e-pošte, telefona ali SMS-a
  • priprave, prilagajanja, posredovanja ponudbe in drugega oglasnega materiala ter izpolnjevanja pogodbenih dolžnosti
  • namene izvajanja raziskave trga, profiliranja, segmentacije, aktivnosti vzorčenja in anketiranja
  • izvajanja marketinških aktivnosti podjetja
  • posredovanja podatkov tretjim osebam, pri čemer lahko tretje osebe pridobljene podatke uporabijo za marketinške in druge komercialne potrebe
  • izvajanja nagradnih žrebanj, tekmovanj in drugih promocijskih aktivnosti.

Uporabnik je seznanjen, da lahko s posredovanjem odjave na elektronski naslov organizatorji@tedxljubljana.com od Društva kadarkoli zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Društvo bo v 15 dneh od prejema zahtevka uporabnika preprečil nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga o tem v petih dneh obvestil.

 Dostop do podatkov podjetja in vaših osebnih podatkov

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, podatke prepisati, kopirati, dopolniti in popraviti ali brisati nepravilnosti v vaših osebnih podatkih ter tudi nasprotovati njihovemu obdelovanju. Dajanje osebnih podatkov je prostovoljno. Prav tako imate pravico, da izveste, kdo so uporabniki osebnih podatkov ali kakšne vrste uporabnikov so.