Angelika Ergaver

Humanistka, strokovnjakinja krvnega maščevanja

Angelika Ergaver je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študirala zgodovino ter hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi. V času študija je sodelovala pri prevajanju literarnih del iz bolgarščine. Na Filozofski fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju je poslušala predavanja iz Svetovne zgodovine v 20. stoletju in iz Zgodovine Balkanskega polotoka v 20. stoletju. Sodelovala je tudi pri Znanstvenem zboru mladih makedonistov in pri vrednotenju vaj za Učbenik makedonskega jezika za tujce na napredni ravni. Kot mlada raziskovalka je delala na Inštitutu Nove revije. Navdušila nas je njena tema doktorske disertacije o krvnem maščevanju v Jugovzhodni Evropi.